سومين هفته جشنواره تابستانه «ترنم دريا» در منطقه آزاد انزلي برگزار شد

به گزارش مديريت روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد انزلي، برنامه هاي سومين هفته از جشنواره تابستانه«ترنم دريا» به همت معاونت فرهنگي، اجتماعي و گردشگري در نوار ساحلي فاز تجارت و گردشگري منطقه اجرا شد .

بنابراين گزارش سومين هفته اين جشنواره تابستانه با اجراي برنامه هايي همچون نمايش هاي آئيني و محلي توسط گروه نمايش آئيني به سرپرستي آقاي بهمن صادق حسني، اجراي موسيقي سنتي توسط گروه گيل اوخوان به سرپرستي آقاي عليپور و گروه موسيقي عرفان به سرپرستي آقاي داداشي از هنرمندان و فرهيختگان هنري گيلان زمين همراه بود.

اين برنامه كه با استقبال چشمگير گردشگران و بازديدكنندگان مواجه گرديد، موجباتآشنايي بيشاز پيش آنان با آئين، آداب، رسوم و هنرهاي نمايشي و موسيقايي گيلان زمين و اين منطقه شد.

گفتني است هفته هاي فرهنگي-هنري منطقه آزاد انزلي در قالب جشنواره تابستانه «ترنم دريا»در ايام تعطيل و روزهاي پاياني هر هفته در نوار ساحلي منطقه آزاد انزلي برگزار خواهد شد.