درديدار مهندس اكبرزاده مديركل بنياد مسكن گيلان با مهندس مسرور مدير عامل سازمان منطقه آزاد انزلي

همكاري مشترك سازمان منطقه آزاد انزلي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي براي بهسازي و نوسازي روستاهاي منطقه

به گزارش مديريت روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد انزلي درديدار محمداكبرزاده مديركل بنياد مسكن گيلان با مهندس مسرور رييس هيات مديره و مدير عامل اين سازمان بر همكاري مشترك دو دستگاه براي بهسازي و نوسازي روستاهاي منطقه تاكيد شد.

مهندس مسرور در اين ديدار با اشاره بر نقش تدوين طرح جامع در مناطق آزاد به عنوان نقشه راه توسعه اين مناطق اظهار داشت:در سال گذشته پس از افزايش محدوده منطقه از ۳۲۰۰ هكتار به ۹۴۰۰ هكتار در كمتر از يك هفته نسبت به انتخاب مشاور طرح جامع محدوده جديد اقدام گرديد و در حال حاضر انجام مطالعات طرح جامع در مراحل نهايي است.

مديرعامل منطقه آزاد انزلي عمليات بهسازي و نوسازي روستاهاي منطقه را از پيش زمينه هاي توسعه اقتصادي و عمراني منطقه دانست و افزود: در سال گذشته اقدامات مناسبي در زمينه عمران روستاها از سوي سازمان در سطح منطقه انجام شده و مي بايست با همكاري مشترك و هم افزايي امكانات و تسهيلات دو دستگاه، با توجه به شاخص هاي روستاها و شرايط فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و وفق مزيتهاي طبيعي و گردشگري منطقه سطح اين خدمات را افزايش داد.

وي يكي از خدمات ارزشمند بنياد مسكن انقلاب اسلامي در روستاها را صدور سند مالكيت روستايي دانست و تصريح كرد: تسريع در صدور سند ماليكت روستايي در سطح منطقه در ارتقاي شاخص هاي اجتماعي و دستيابي به افق سند چشم انداز موثر است و اين مهم يكي از انتظارات روستاييان منطقه از بنياد مسكن مي باشد.

مهندس مسرور از پيشنهاد بنياد مسكن مبني در مشاركت در اجراي طرح عمراني و زير ساختي منطقه استقبال كرد و اظهار داشت: يكي از روستاهاي منطقه را به عنوان پايلوت اجراي طرح توسعه مجازي روستايي انتخاب و پس از اين الگوسازي ميتوان طرح را در ساير روستاهاي منطقه اجرا كرد.

وي افزود: با استفاده از مزايا و معافيت هاي مصوب سازمان منطقه آزاد انزلي از طريق خودروهاي پلاك منطقه مي توان به نوسازي ناوگان ماشين هاي راهسازي و عمراني استان كمك كرد.

در اين ديدار كه معاونين و مديران سازمان منطقه آزاد انزلي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي گيلان نيز حضور داشتند، محمد اكبرزاده مدير كل بنياد مسكن گيلان با قدرداني از اقدامات مثبت منطقه آزاد انزلي در خصوص تدوين طرح جامع اين منطقه اظهار داشت: الويت ما در محدوده مناطق آزاد طرح جامع مصوب اين مناطق است و آمادگي داريم براي همراهي در تدوين و اجراي نقشه راه روستايي منطقه با حمايت سازمان منطقه آزاد انزلي براي عمران و بهسازي روستاها حضور يابيم.

وي همچنين براي اجراي تفاهمنامه منعقده بنياد مسكن انقلاب اسلامي و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد براي تصويب و اجراي طرح هاي توسعه و عمران روستايي مناطق آزاد كشور اعلام آمادگي كرد.

گفتي است منطقه آزاد انزلي داراي ۲۸ روستا با جمعيتي حدود سي هزار نفر است.