برای مشاهده آدرس و شماره های تماس هر مرکز بر روی  آن کلیک نمایید :

نام مرکز

درجه (ستاره)

ظرفیت(اتاق)

مهمانپذیر الماس شهر

۱

۶

مهمانپذیر اولسنبلنگاه

۱

۷

مهمانپذیر خانی

۱

۸

مهمانپذیر رامینه

۱

-

مهمانپذیر ماسال

۳

۶

هتل مجتمع گردشگری کوهسار

۱

۱۰

هتل ملل شاندرمن

۳

۱۱

مهمانپذیر یاری

۱

۶

http://salevilla.ir

-ویلا ساحلی زیباکنار-ویلا داخل شهرک زیباکنار

-ویلا زیباکنار داخل شهرک-ویلا شهرکی زیباکنار-

-ویلا شمال

- خرید ویلا شمال-فروش ویلا شمال-

-ویلا زیباکنار-خرید ویلا زیباکنار-فروش ویلا زیباکنار-پیش فروش ویلا زیباکنار-

-زمین زیباکنار-زمین ساحلی زیباکنار-خرید زمین در زیباکنار- فروش زمین در زیباکنار-

-زمین شمال-

خرید زمین شمال-فروش زمین شمال-

-اجاره ویلا شمال- اجاره ویلا- اجاره ویلا گیلان-ویلا اجاره ای شمال