برای مشاهده آدرس و شماره های تماس هر مرکز بر روی  آن کلیک نمایید :

نام مرکز

درجه (ستاره)

ظرفیت(اتاق)

هتل ایرانیان

۲

-

مهمانپذیر راک

۳

۸

مهمانپذیر زیبا

۳

۹

هتل سریک

۲

-

هتل سریک

۱

-

هتل ماندگار

۱

-

هتل مجتمع گردشگری دهکده ساحلی

۳

۳۳

هتل مجتمع گردشگری ستاره خزر

۲

۹

هتل مجتمع گردشگری ستاره دریا

۴

۵۸

هتل مجتمع گردشگری شایان

۲

۲۲

هتل مجتمع گردشگری کارگران

۲

۸۴

هتل میلاد نور

۱

۱۲

-ویلا زیباکنار

-خرید ویلا زیباکنار-فروش ویلا زیباکنار-پیش فروش ویلا زیباکنار-

-زمین زیباکنار

-زمین ساحلی زیباکنار-خرید زمین در زیباکنار- فروش زمین در زیباکنار-

-ویلا شمال

- خرید ویلا شمال-فروش ویلا شمال-

-زمین شمال- خرید زمین شمال-فروش زمین شمال-

-اجاره ویلا شمال- اجاره ویلا- اجاره ویلا گیلان-ویلا اجاره ای شمال-

-ویلا ساحلی زیباکنار

-ویلا داخل شهرک زیباکنار-ویلا زیباکنار داخل شهرک-ویلا شهرکی زیباکنار-