برای مشاهده آدرس و شماره های تماس هر مرکز بر روی  آن کلیک نمایید :

نام مرکز

درجه (ستاره)

ظرفیت(اتاق)

هتل آرام

۲

۲۱

هتل آریا

۲

۱۲

مهمانپذیر خانه معلم

۲

۱۵

مهمانپذیر دایله سر

۱

-

هتل کوثر

۳

۲۲

هتل مجتمع سلام ماسوله

۱

۵

هتل مجتمع کادوس

۱

-

هتل مجتمع گردشگری ترنگ طلایی

۱

۱۴

مهمانپذیر منصور

۳

۱۳

هتل منفرد ماسوله

۲

۲۵

هتل مهران

۱

۱۲

مهمانپذیر نوید

۳

۸

هتل واران

۲

۳۰

-ویلا شمال

- خرید ویلا شمال-فروش ویلا شمال-

-ویلا زیباکنار-خرید ویلا زیباکنار-فروش ویلا زیباکنار-پیش فروش ویلا زیباکنار-

-ویلا ساحلی زیباکنار-ویلا داخل شهرک زیباکنار

-ویلا زیباکنار داخل شهرک

-ویلا شهرکی زیباکنار-

-زمین زیباکنار

-زمین ساحلی زیباکنار-خرید زمین در زیباکنار- فروش زمین در زیباکنار-

-زمین شمال- خرید زمین شمال-فروش زمین شمال-

-اجاره ویلا شمال- اجاره ویلا- اجاره ویلا گیلان-ویلا اجاره ای شمال