نام مرکز

درجه (ستاره)

ظرفیت(اتاق)

آدرس

شماره تماس

هتل آپارتمان صدف

۱

۸

زیباکنار- ساحل حاجی بکنده

09111353715-01334478022

هتل مجتمع گردشگری خاطره

۲

۱۹

زیباکنار- ساحل امین آباد

09111316189

هتل ساحلی بهارستان

3

18

زیباکنار- ساحل حاجی بکنده

1333478001 الی 4 -09111317531

مهمانپذیر زیباکنار

2

12

زیباکنار-جنب پل

09121020910-01334484289

 

 0