برای مشاهده آدرس و شماره های تماس هر مرکز بر روی  آن کلیک نمایید :

نام مرکز

درجه (ستاره)

ظرفیت(اتاق)

هتل آزادی

۱

۱۳

هتل حوریان یاس گیسوم

۲

۱۸

-

ویلا شمال- خرید ویلا شمال-فروش ویلا شمال

ویلا زیباکنار-خرید ویلا زیباکنار-فروش ویلا زیباکنار

ویلا ساحلی زیباکنار-ویلا داخل شهرک زیباکنار-ویلا زیباکنار داخل شهرک

زمین زیباکنار-زمین ساحلی زیباکنار-خرید زمین زیباکنار- فروش زمین زیباکنار

زمین شمال- خرید زمین شمال-فروش زمین شمال

اجاره ویلا شمال- اجاره ویلا- اجاره ویلا گیلان-ویلا اجاره ای شمال