برای مشاهده آدرس و شماره های تماس هر مرکز بر روی  آن کلیک نمایید :

نام مرکز

درجه (ستاره)

ظرفیت(اتاق)

مهمانپذیر ایرانیان

۲

۸

مهمانپذیر بهار

۱

۷

مهمانپذیر بهشت گیلان

۱

۱۷

مهمانپذیر بین الملل

۱

۷

هتل پارک

۲

۱۶

هتل پامچال

۲

۲۵

هتل پردیس

۲

۵۰

مهمانپذیر حقیقت نو

۱

۶

مهمانپذیر درخشان

۲

۸

هتل رضا

۱

-

مهمانپذیر سالار

۳

۲۹

مهمانپذیر صداقت

۲

۲۲

مهمانپذیر فارس

۳

۱۲

هتل کادوس

۴

۹۸

مهمانپذیر کاروان

۳

۱۷

مهمانپذیر کناره

۳

۲۷

هتل کیوان

۱

۲۵

هتل مجتمع شهر باران

۳

-

هتل مجتمع گردشگری آریانا

۲

۶

هتل مجتمع گردشگری جهانتاب

۱

۹

هتل مجتمع گردشگری ضیافت

۱

۱۸

هتل مجتمع گردشگری فرنا

۱

۴۰

هتل اردیبهشت

۲

۳۲

هتل مجتمع حیدری بزرگ

۱

۷

هتل شبستان

۱

۱۹

-

ویلا شمال- خرید ویلا شمال-فروش ویلا شمال

ویلا زیباکنار-خرید ویلا زیباکنار-فروش ویلا زیباکنار

ویلا ساحلی زیباکنار-ویلا داخل شهرک زیباکنار-ویلا زیباکنار داخل شهرک

زمین زیباکنار-زمین ساحلی زیباکنار-خرید زمین زیباکنار- فروش زمین زیباکنار

زمین شمال- خرید زمین شمال-فروش زمین شمال

اجاره ویلا شمال- اجاره ویلا- اجاره ویلا گیلان-ویلا اجاره ای شمال