برخورداري از موقعيت ممتاز جغرفيايي و قرار گرفتن در مسير كريدور نوستراك.
همجواري با كشورهاي آسياي ميانه از طريق خاكي و آبي.
برخورداري از منابع طبيعي و جنگلهاي انبوه و اقليم مستعد و خاك حاصلخيز كشاورزي و تالاب منحصر بفرد انزلي و سواحل زيباي دريايي.
جاري بودن رودخانه هاي دائمي و پرآب سفيدرود، پل رود، كرگانرود، شفارود و ...
وجود منطقه ويژه انزلي (كه با تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي به منطقه آزاد تجاري صنعتي تبديل شده است.)
قطب تجاري و كشاورزي از ديرباز تاكنون.
آب و هواي معتدل و طبيعت زيبا.
دسترسي دريائي به بنادر آستراخان و لاكان روسيه.
كوتاهي مسير حمل و نقل از طريق گيلان.

منطقه آزاد

مزيتهاي توليدي و اقتصادي
يكي از قطبهاي صنعتي كشور، بويژه در صنايع تبديلي كشاورزي و دريايي و صنايع دارويي و سلولزي و نساجي (جزو ده استان اول كشور).
برخورداري از مواد اوليه براي توسعه صنايع تبديلي.
وجود صنايع بزرگ همچون كاغذ و نساجي و فولاد.
وجود شهركها و نواحي صنعتي در نقاط مختلف استان.
نيروي كار ماهر و تحصيل كرده و آماده كار در بخشهاي مختلف اقتصادي و همچنين نيروي كار ارزان.
منابع انرژي مصرفي ارزان نظير آب، برق، گاز و ...

منطقه آزاد انزلی2

-

ویلا شمال- خرید ویلا شمال-فروش ویلا شمال-

ویلا زیباکنار-خرید ویلا زیباکنار-فروش ویلا زیباکنار-پیش فروش ویلا-

ویلا ساحلی زیباکنار-ویلا داخل شهرک زیباکنار-ویلا زیباکنار داخل شهرک-ویلا شهرکی زیباکنار-

زمین زیباکنار-زمین ساحلی زیباکنار-خرید زمین در زیباکنار- فروش زمین در زیباکنار-

زمین شمال- خرید زمین شمال-فروش زمین شمال-

اجاره ویلا شمال- اجاره ویلا- اجاره ویلا گیلان-ویلا اجاره ای شمال